Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thành tựu quan trọng nhất trong nền nông nghiệp đầu thế kỉ XIX là gì?

Thành tựu quan trọng nhất trong nền nông nghiệp đầu thế kỉ XIX là gì?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thành tựu quan trọng nhất trong nền nông nghiệp đầu thế kỉ XIX là gì?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nông nghiệp thế kỉ XVIII cũng có những tiến bộ về kĩ thuật và phương pháp canh tác. Sang đến thế kỉ XIX, phân hóa học được sử dụng. Máy kéo chạy bằng hơi nước, máy cày nhiều lưỡi, máy gặt đập được sử dụng rộng rãi.

Chọn: A

Ý kiến của bạn