Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thảo nguyên là khu sinh học thuộc vùng:

Thảo nguyên là khu sinh học thuộc vùng:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thảo nguyên là khu sinh học thuộc vùng:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Thảo nguyên là khu sinh học thuộc vùng ôn đới, tham khảo (SGK sinh12 cơ bản)

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn