Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

That was such a serious problem that she couldn’t solve

That was such a serious problem that she couldn’t solve

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

That was such a serious problem that she couldn’t solve it herself. 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn