Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The African rhino is an endangered species and needs pr

The African rhino is an endangered species and needs pr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The African rhino is an endangered species and needs protecting.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn