Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The AI expert wanted to have his assistant the newly m

The AI expert wanted to have his assistant the newly m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The A.I. expert wanted to have his assistant ______ the newly made robot.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn