Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The astronauts had to be given a clean of health befor

The astronauts had to be given a clean of health befor

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The astronauts had to be given a clean _____ of health before embarking on the space mission.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Sự kết hợp từ

Giải chi tiết:

a decision by a doctor that someone is healthy: quyết định của bác sĩ rằng ai đó khỏe mạnh

Các từ còn lại không kết hợp theo cấu trúc: “a clean + N + of health”.

Tạm dịch: Các phi hành gia phải được bác sĩ quyết định rằng họ đủ khỏe mạnh trước khi bắt đầu sứ mệnh không gian.

Chọn B.

Ý kiến của bạn