Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The authors description of herbal therapy mentions all

The authors description of herbal therapy mentions all

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The author's description of herbal therapy mentions all of the following EXCEPT _______.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải chi tiết:

Mô tả của tác giả về liệu pháp thảo dược đề cập đến tất cả những điều sau NGOẠI TRỪ _______.

A. thời gian phản ứng đối với châm cứu nhanh hơn so với liệu pháp thảo dược

B. các loại thảo mộc là một cách tuyệt vời để tăng sức bền của một người

C. nó được sử dụng như một hình thức trị liệu phòng ngừa cho những người khỏe mạnh

D. nó có lợi cho hệ tuần hoàn và các vấn đề về huyết áp

Thông tin:

- Traditionally, herbal teas are imbibed to boost the immune system and prevent illnesses from being able to enter the body.

- Herbs also have a more direct influence than acupuncture on the body's physical system, as they can aid in normalizing blood pressure.

- Other benefits attributed to the use of traditional Chinese herbs are that they build stamina and are good for digestive purposes.

Tạm dịch:

- Theo truyền thống, trà thảo mộc được hấp thụ để tăng cường hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa bệnh tật xâm nhập vào cơ thể. => C đúng

- Các loại thảo mộc cũng có ảnh hưởng trực tiếp hơn so với châm cứu đến hệ thống vật lý của cơ thể, vì chúng có thể hỗ trợ bình thường hóa huyết áp. => D đúng

- Các lợi ích khác do việc sử dụng các loại thảo mộc truyền thống của Trung Quốc là chúng hình thành sức chịu đựng và tốt cho các mục đích tiêu hóa. => B đúng

Chọn A.

Ý kiến của bạn