Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thể ba NST 21 ở người có đặc điểm là:

Thể ba NST 21 ở người có đặc điểm là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thể ba NST 21 ở người có đặc điểm là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Thể ba NST 21 là hội chứng Đao: người thấp bé, co rụt, khe mắt xếch, lưỡi dày và hay thè ra, tim dị tật.

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn