Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The best title of the passage could be Air-conditionin

The best title of the passage could be Air-conditionin

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The best title of the passage could be _____.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – nhan đề

Giải chi tiết:

Tiêu đề hay nhất của đoạn văn có thể là _____.

A. “Điều hòa không khí và cuộc sống riêng tư”

B. “Sự phát minh ra máy điều hòa không khí”

C. “Ảnh hưởng của điều hòa không khí đến đời sống con người”

D. “Điều hòa không khí và lịch sử”

Thông tin:

- While many may consider air-conditioning one of life's necessary luxuries, few are aware of how air-conditioning has changed many aspects of the way we now live.

- One of the first areas where (air-conditioning had an impact was in industry.

- Air-conditioning next became common in movie theaters, offices, and stores.

- Air-conditioned homes were part of that life, and this led to a number of important changes in American society.

Tạm dịch:

- Trong khi nhiều người có thể coi máy điều hòa không khí là một trong những thứ xa xỉ cần thiết trong cuộc sống, thì ít người nhận thức được rằng máy lạnh đã thay đổi nhiều khía cạnh trong cách chúng ta sống hiện nay như thế nào.

- Một trong những khu vực đầu tiên mà điều hòa không khí có ảnh hưởng là trong ngành công nghiệp.

- Tiếp theo, điều hòa không khí trở nên phổ biến trong các rạp chiếu phim, văn phòng và cửa hàng.

- Những ngôi nhà có máy điều hòa không khí là một phần của cuộc sống đó, và điều này đã dẫn đến một số thay đổi quan trọng trong xã hội Mỹ.

Chọn C.

Ý kiến của bạn