Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The car sped up as it joined the rest of the traffic on

The car sped up as it joined the rest of the traffic on

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The car sped up as it joined the rest of the traffic on the motorway.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cụm động từ

Giải chi tiết:

speed up (dạng quá khứ: sped up): tăng tốc

A. rocket: bay vọt thẳng lên

B. hurry up: làm gấp, tiến hành gấp rút; nhanh lên nào!

C. accelerate: bắt đầu đi nhanh hơn, tăng tốc (phương tiện giao thông)

D. hasten: làm gì đó nhanh (không trì hoãn), khiến cái gì đó xảy ra nhanh hơn, đến/rời nơi nào đó nhanh chóng

=> sped up = accelerated

Tạm dịch: Chiếc xe tăng tốc khi hòa vào dòng xe cộ còn lại trên đường cao tốc.

Chọn C.

Ý kiến của bạn