Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The ceiling in this room doesnt look very safe It looks

The ceiling in this room doesnt look very safe It looks

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The ceiling in this room doesn't look very safe. It looks as if it______ down.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn