Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The department is planning a training program for the

The department is planning a training program for the

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The ____ department is planning a training program for the new members of staff.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn