Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The explanation for the problems didnt satisfy anybody

The explanation for the problems didnt satisfy anybody

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The explanation ______ for the problems didn't satisfy anybody.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn