Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The expression Curiously enough is used because the aut

The expression Curiously enough is used because the aut

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The expression "Curiously enough" is used because the author finds it strange that _____.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải chi tiết:

Cụm từ "Curiously enough" được sử dụng vì tác giả thấy lạ rằng _____.

A. Tennessee là bang đầu tiên sử dụng nửa dimes

B. Vermont và Kentucky gia nhập Liên minh năm 1794

C. đồng xu bạc có mười lăm ngôi sao xuất hiện trước đồng xu có mười ba

D. không có đồng bạc nào được phát hành cho đến năm 1794

Thông tin:

- Most of the coins issued from about 1799 to the early years of the twentieth century bore thirteen stars representing the thirteen original colonies.

- Curiously enough, the first American silver coins, issued in 1794, had fifteen stars because by that time Vermont and Kentucky have joined the Union.

Tạm dịch:

- Hầu hết các đồng tiền được phát hành từ khoảng năm 1799 đến những năm đầu của thế kỷ XX đều có hình mười ba ngôi sao tượng trưng cho mười ba thuộc địa ban đầu.

- Thật kỳ lạ là, những đồng bạc đầu tiên của Mỹ, được phát hành vào năm 1794, có mười lăm ngôi sao bởi vì vào thời điểm đó Vermont và Kentucky đã gia nhập Liên minh.

Chọn C.

Ý kiến của bạn