Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The famous singer has just visited and given gifts to c

The famous singer has just visited and given gifts to c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The famous singer has just visited and given gifts to children in an orphanage _______ in her hometown.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ rút gọn

Giải chi tiết:

- Mệnh đề quan hệ có thể được rút gọn về dạng:

V-ing (hiện tại phân từ): nếu đại từ quan hệ đóng vai trò làm chủ ngữ và động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể chủ động

P2 (quá khứ phân từ): nếu đại từ quan hệ đóng vai trò làm chủ ngữ và động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động

to V-nguyên thể: nếu đại từ quan hệ thay thế cho các từ có chứa số thứ tự như: first, second, next, third... last, only và so sánh nhất

- Chủ ngữ “an orphanage” (trại trẻ mồ côi) không tự thực hành được hành động “locate” (tọa lạc) => MĐ quan hệ mang nghĩa bị động.

Câu đầy đủ: The famous singer has just visited and given gifts to children in an orphanage which/that is located in her hometown.

Câu rút gọn: The famous singer has just visited and given gifts to children in an orphanage located in her hometown.

Tạm dịch: Nữ ca sĩ nổi tiếng vừa có chuyến thăm và tặng quà cho các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi tọa lạc ở quê nhà.

Chọn B.

Ý kiến của bạn