Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The floor was covered with tiny pieces of paper unimpor

The floor was covered with tiny pieces of paper unimpor

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The floor was covered with tiny pieces of paper.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ trái nghĩa

Giải chi tiết:

tiny (adj): rất nhỏ, nhỏ xíu

A. unimportant (adj): không quan trọng

B. many: nhiều

C. extremely small: cực nhỏ

D. very large: rất to

=> tiny (adj): rất nhỏ, nhỏ xíu >< very large: rất to

Tạm dịch: Sàn nhà được bao phủ bởi những mảnh giấy nhỏ.

Chọn D.

Ý kiến của bạn