Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The food was good with reasonable price but the service

The food was good with reasonable price but the service

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The food was good with reasonable price, but the service was slowly.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ loại

Giải chi tiết:

Sau động từ tobe “was” cần một tính từ.

slowly (adv): một cách chậm chạp

slow (adj): chậm

Sửa: “slowly” => “slow”

Tạm dịch: Thức ăn thì ngon với giá cả phải chăng, nhưng phục vụ thì chậm.

Chọn D.

Ý kiến của bạn