Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thể hát nói phù hợp với việc diễn tả tâm trạng của kiểu

Thể hát nói phù hợp với việc diễn tả tâm trạng của kiểu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thể hát nói phù hợp với việc diễn tả tâm trạng của kiểu nghệ sĩ nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ kiến thức về thể hát nói

Giải chi tiết:

- Đối với thể hát nói, hình mẫu của người tài tử có tài kinh luân, kinh bang tế thế không phải là mẫu hiền nhân quân tử, mẫu nhân giả hay trí giả như tiêu chí làm người lý tưởng của Nho giáo, mà là mẫu người có loại hoài bão, dục vọng mang những giá trị thực của cuộc sống. Đó là văn nhân và tráng sĩ, tay bút nghiên, tay cung kiếm.

Chọn A.

Ý kiến của bạn