Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thế hệ xuất phát của một quần thể động vật ngẫu phối có tỉ l

Thế hệ xuất phát của một quần thể động vật ngẫu phối có tỉ l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thế hệ xuất phát của một quần thể động vật ngẫu phối có tỉ lệ các kiểu gen: Ở giới cái có 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa. Ở giới đực có 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền, tỉ lệ kiểu gen AA là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Ở giới cái: A = 0,8; a = 0,2.

- Ở giới đực: A = 0,6; a = 0,4.

- Khi quần thể cân bằng di truyền, tần số alen A = (0,8 + 0,6)/2 = 0,7 → AA = 0,72 = 0,49.

=> Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn