Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thế hệ xuất phát của một quần thể thực vật có kiểu gen Bb. S

Thế hệ xuất phát của một quần thể thực vật có kiểu gen Bb. S

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thế hệ xuất phát của một quần thể thực vật có kiểu gen Bb. Sau 4 thế hệ tự thụ phấn, tính theo lý thuyết thì tỷ lệ thể dị hợp (Bb) trong quần thể đó là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

F4: Bb = 

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn