Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thể lệch bội có điểm giống nhau thể đa bội là :

Thể lệch bội có điểm giống nhau thể đa bội là :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thể lệch bội có điểm giống nhau thể đa bội là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Thể lệch bội và thể đa bội đều là các đột biến số lượng NST do rối loạn sự phân li NST trong quá trình phân bào .

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn