Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The living room isnt as large as the kitchen The living

The living room isnt as large as the kitchen The living

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The living room isn't as large as the kitchen.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: So sánh bằng, so sánh hơn

Giải chi tiết:

So sánh (không) bằng: be not as + adj + as: không … như …

So sánh hơn với tính từ ngắn: S + be + adj-er + than …

Tạm dịch: Phòng khách không rộng bằng phòng bếp.

A. Phòng khách rộng hơn phòng bếp. => sai nghĩa

B. Phòng bếp nhỏ hơn phòng khách. => sai nghĩa

C. Phòng bếp rộng hơn phòng khách.

D. Phòng bếp không nhỏ hơn phòng khách. => có thể rộng hơn hoặc rộng bằng => sai nghĩa

Chọn C.

Ý kiến của bạn