Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The man talking to Professor Evers has just been electe

The man talking to Professor Evers has just been electe

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The man talking to Professor Evers has just been elected to become a MP (Member of Department).


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mạo từ

Giải chi tiết:

a / an + danh từ số ít, chưa xác định

a + từ có phát âm bắt đầu bằng phụ âm

an + từ có phát âm bắt đầu bằng nguyên âm

the + danh từ đã xác định

a/an còn được dùng sau các hệ từ (linking verbs) để phân loại người/vật đó thuộc loại, nhóm, kiểu… nào.

“MP” có phát âm bắt đầu là /em/ => phụ âm /e/ => dùng ‘an’.

Tạm dịch: Người đàn ông nói chuyện với Giáo sư Evers vừa được bầu để trở thành một MP (Ủy viên Bộ).

Chọn D.

Ý kiến của bạn