Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là:

Thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn