Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The more money Peter makes the more his wife spends Pet

The more money Peter makes the more his wife spends Pet

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The more money Peter makes, the more his wife spends.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cấu trúc so sánh

Giải chi tiết:

Cấu trúc so sánh kép với danh từ: The more + N + S + V, the more (+ N) + S + V: càng … càng…

= S + V + more and more + N

Cấu trúc so sánh hơn với danh từ: S + V + more + N + than …

Tạm dịch: Peter càng kiếm được nhiều tiền thì vợ anh càng tiêu nhiều hơn.

A. Peter tiêu số tiền mà vợ anh ấy kiếm được. => sai nghĩa

B. Peter tiêu nhiều tiền hơn vợ. => sai nghĩa

C. Peter và vợ đều kiếm tiền. => sai nghĩa

D. Vợ của Peter ngày càng tiêu nhiều tiền hơn.

Chọn D.

Ý kiến của bạn