Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thế nào hoa đơn tính Hoa có tràng nhị nhuỵ Hoa có đủ cả

Thế nào hoa đơn tính Hoa có tràng nhị nhuỵ Hoa có đủ cả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thế nào hoa đơn tính?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hoa đơn tính là hoa chỉ có nhị hoặc nhụy.

Chọn C

Ý kiến của bạn