Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The new law didn’t getbecause of its impracticability a

The new law didn’t getbecause of its impracticability a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The new law didn’t get________because of its impracticability.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn