Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The news surprised everyone in the family Everyone in t

The news surprised everyone in the family Everyone in t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The news surprised everyone in the family.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ loại

Giải chi tiết:

find sth adj: thấy cái gì đó như thế nào

make sb adj: khiến ai đó như thế nào

Tạm dịch: Tin tức khiến mọi người trong gia đình vô cùng ngạc nhiên.

= Mọi người trong gia đình thấy tin này rất ngạc nhiên.

Các phương án khác:

B. sai ở “surprisingly”

C. Tin tức khiến mọi người trong gia đình bất ngờ. => sai về nghĩa

D. Mọi người đều bất ngờ trước tin dữ trong gia đình. => sai về nghĩa

Chọn A.

Ý kiến của bạn