Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The pianist whom played in the concert last night was i

The pianist whom played in the concert last night was i

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The pianist whom played in the concert last night was internationally famous.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Giải chi tiết:

whom + S + V = who/that + V: người mà … => thay thế cho từ chỉ người

Sửa: whom => who / that

Tạm dịch: Nghệ sĩ dương cầm chơi trong buổi hòa nhạc đêm qua đã nổi tiếng quốc tế.

Chọn B.

Ý kiến của bạn