Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The president felt that no one were more suited for the

The president felt that no one were more suited for the

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The president felt that no one were more suited for the position of chief staff advisor than him.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn