Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The result is a warming of the atmosphere the so-called

The result is a warming of the atmosphere the so-called

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The result is a warming of the atmosphere, the so-called global warming, and possible ozone damage.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ loại, từ vựng

Giải chi tiết:

possible (adj): khả thi, có thể làm được

possibly (adv): có lẽ là

ozone damage: sự hư hại tầng ozon

Không dùng tính từ “possible” trước “ozone damage” vì không hợp nghĩa.

Thực chất, “and … ozone damage” là tân ngữ số 2 của “The result is” => đứng sau tobe, trước danh từ có thể là trạng từ.

Sửa: possible => possibly

Tạm dịch: Kết quả là sự nóng lên của bầu khí quyển, cái gọi là sự nóng lên toàn cầu, và (kết quả) có thể là sự hư hại tầng ozon.

Chọn D.

Ý kiến của bạn