Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The spent their annual holiday on a yacht in the Caribb

The spent their annual holiday on a yacht in the Caribb

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The spent their annual holiday on a yacht in the Caribbean.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn