Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The teacher asked him why hadnt he done his homework bu

The teacher asked him why hadnt he done his homework bu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The teacher asked him why hadn't he done his homework, but he said nothing.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu tường thuật

Giải chi tiết:

Cấu trúc câu hỏi: Wh-word + trợ động từ + S + V?

Khi sang câu tường thuật: wh-word + S + V

Sửa: hadn’t he => he hadn’t

Tạm dịch: Giáo viên hỏi cậu tại sao cậu ta chưa làm bài tập, nhưng cậu ta không nói gì.

Chọn B.

Ý kiến của bạn