Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The technology world tries to replace the…work as much

The technology world tries to replace the…work as much

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The technology world tries to replace the…..work as much as possible.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn