Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thể tích của khối trụ có chiều cao bằng 10 và bán kính

Thể tích của khối trụ có chiều cao bằng 10 và bán kính

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thể tích của khối trụ có chiều cao bằng (10) và bán kính đường tròn đáy bằng (4) là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thể tích của khối trụ là: (V = pi {r^2}h = pi {.4^2}.10 = 160pi )

Chọn A.

Ý kiến của bạn