Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh dều b

Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh dều b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh dều bằng a là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn