Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thêm 3,0 gam MnO2 vào 197 gam hỗn hợp muối KCl và

Thêm 3,0 gam MnO2 vào 197 gam hỗn hợp muối KCl và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thêm 3,0 gam MnO2 vào 197 gam hỗn hợp muối KCl và KClO3. Trộn kĩ và đun nóng hỗn hợp đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn cân nặng 152 gam. Hãy xác định thành phần phần trăm khối lượng của hỗn hợp muối đã dùng.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có khối lượng chất rắn giảm là khối lượng oxi thoát ra ngoài

=> mO2 = 197 + 3 – 152 = 48(g)

=> nO2 = 48/32 = 1,5mol 

PTHH: KClO3 (xrightarrow{{{t^o}}}) KCl + 1,5 O2

=> nKClO3 = nO2 : 1,5 = 1mol 

=>%mKClO3 = [(1 . 122,5) . 100%] : 197 = 62,18% 

=>%KCl = 100% - 62,18% = 37,82%

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn