Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thêm từ từ axit HX vào dung dịch AgNO3, sau một t

Thêm từ từ axit HX vào dung dịch AgNO3, sau một t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thêm từ từ axit HX vào dung dịch AgNO3, sau một thời gian không thấy hiện tượng gì xảy ra. X là:

    


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

HX cho vào dung dịch AgNO3 không thấy hiện tượng gì => chứng tỏ không có hiện tượng tạo kết tủa. Chỉ có HF thỏa mãn:

AgNO3 + HF → AgF + HNO3 (AgF tan)

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn