Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thêm từ từ cho đến hết 0,5 mol dung dịch HCl vào hỗn hợp dun

Thêm từ từ cho đến hết 0,5 mol dung dịch HCl vào hỗn hợp dun

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thêm từ từ cho đến hết 0,5 mol dung dịch HCl vào hỗn hợp dung dịch Y gồm 0,2 mol NaOH và 0,15 mol NaAlO2. Lượng kết tủa thu được là ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

HCl + NaOH -> NaCl + H2O

HCl + NaAlO2 + H2O -> Al(OH)3 + NaCl

3HCl + Al(OH)3 -> AlCl3 + 3H2O

=> nAl(OH)3 còn lại = 0,1 mol

=> mAl(OH)3 = 7,8g

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn