Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Then the strangest thing happens - Will and Marcus stri

Then the strangest thing happens - Will and Marcus stri

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Then the strangest thing happens - Will and Marcus strike up an unusual friendship.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cụm động từ

Giải chi tiết:

A. cover up (v): che giấu

B. give up (v): từ bỏ

C. make up (v): bịa ra, trang điểm

D. remain (v): còn lại, ở lại

=> strike up: bắt đầu tình bạn, mối quan hệ, cuộc trò chuyện … >< give up

Tạm dịch: Sau đó, điều kỳ lạ nhất xảy ra - Will và Marcus bắt đầu một tình bạn khác thường.

Chọn B.

Ý kiến của bạn