Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo anhchị vì sao người mẹ lại nhắn nhủ “Con gái ơi đừ

Theo anhchị vì sao người mẹ lại nhắn nhủ “Con gái ơi đừ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo anh/chị, vì sao người mẹ lại nhắn nhủ: “Con gái ơi, đừng lớn nhanh, đừng vội làm người lớn”?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phân tích, lý giải, tổng hợp.

Giải chi tiết:

Gợi ý:

Người mẹ lại nhắn nhủ: “Con gái ơi, đừng lớn nhanh, đừng vội làm người lớn”? vì: Thế giới này ngày một phức tạp, với những biến đổi không ngừng, còn cần chuẩn bị kĩ càng, cần sự can đảm trước khi bước vào thế giới đầy biến động đó.

Ý kiến của bạn