Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo bài đọc thách thức lớn nhất của lao động nước ta t

Theo bài đọc thách thức lớn nhất của lao động nước ta t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo bài đọc, thách thức lớn nhất của lao động nước ta trong bối cảnh hội nhập kinh tế và sự phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn tư liệu số 3, 4 (liên hệ thêm kiến thức về thế mạnh - hạn chế lao động nước ta ở Bài 17 – Lao động và việc làm)

Giải chi tiết:

Lao  động nước ta phần lớn là chưa qua đào tạo, trình độ chuyên môn cũng như kỹ năng còn thấp

=> Do vậy thách thức lớn nhất của lao động nước ta trong bối cảnh hội nhập kinh tế và sự phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là yêu cầu cao về kỹ năng và trình độ chuyên môn. Đòi hỏi người lao động phải tích cực trau dồi chuyên môn và bồi dưỡng các kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ mới có thể đáp ứng được yêu cầu việc làm hiện nay.

Chọn C

Ý kiến của bạn