Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo bài đọc trong giai đoạn 2021 – 2030 nhu cầu lao độ

Theo bài đọc trong giai đoạn 2021 – 2030 nhu cầu lao độ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo bài đọc, trong giai đoạn 2021 – 2030 nhu cầu lao động sẽ tập trung chủ yếu ở nhóm ngành nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn tư liệu số 1

Giải chi tiết:

Theo bài đọc, trong giai đoạn 2021 – 2030 nhu cầu lao động sẽ tập trung chủ yếu ở nhóm ngành sản xuất – dịch vụ như nông nghiệp công nghệ cao, nội thất (đồ gỗ), dệt may, giày da, công nghệ thông tin, kiến trúc, tư vấn kỹ thuật, logistic, thương mại, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ viễn thông, dịch vụ môi trường…

Chọn B

Ý kiến của bạn