Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo cách chia hiện nay, số lượng các miền địa lí tự nhiên c

Theo cách chia hiện nay, số lượng các miền địa lí tự nhiên c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo cách chia hiện nay, số lượng các miền địa lí tự nhiên của nước ta là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Theo cách chia hiện nay, số lượng các miền địa lí tự nhiên của nước ta là:

B. 3 miền.

Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Ý kiến của bạn