Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo định nghĩa dòng điện xoay chiều là dòng điện biến thiên

Theo định nghĩa dòng điện xoay chiều là dòng điện biến thiên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo định nghĩa dòng điện xoay chiều là dòng điện biến thiên điều hoà theo thời gian. Phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn