Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo dõi quá trình nhân đôi của 1 phân tử AND, người ta thấy

Theo dõi quá trình nhân đôi của 1 phân tử AND, người ta thấy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo dõi quá trình nhân đôi của 1 phân tử AND, người ta thấy có 80 đoạn Okazaki, 90 đoạn mồi được tạo ra. Số đơn vị tái bản trên phân tử AND đó là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Số đơn vị tái bản trên ADN là = 5

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn