Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo em là học sinh em cần làm gì để hạn chế những tác

Theo em là học sinh em cần làm gì để hạn chế những tác

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo em, là học sinh em cần làm gì để hạn chế những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Liên hệ, nêu suy nghĩ của bản thân.

Giải chi tiết:

Để hạn chế những tác động tiêu cực trên, là một học sinh, bản thân em cần:

- Học tập, rèn luyện, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ở trường, lớp, gia đình và ngoài xã hội.

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của bản thân và những người xung quanh về bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh hòa bình, an toàn giao thông, an toàn lao động,…

- Chung tay hành động bằng những việc làm thiết thực hàng ngày như: phân loại rác, vứt rác đúng nơi quy định, không sử dụng túi nilon, chai nhựa,… chấp hành đúng luật an toàn giao thông,…

Ý kiến của bạn