Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Theo Kimura, sự tiến hóa chủ yếu diễn ra bằng con đường:

Theo Kimura, sự tiến hóa chủ yếu diễn ra bằng con đường:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo Kimura, sự tiến hóa chủ yếu diễn ra bằng con đường:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Theo Kimura, sự tiến hóa diễn ra chủ yếu bằng con đường : Củng cố ngẫu nhiên các đột biến trung tính, không liên quan tác dụng của chọn lọc tự nhiên

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn