Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo lí thuyết nếu phép lai thuận là ♂Cây thân cao × ♀C

Theo lí thuyết nếu phép lai thuận là ♂Cây thân cao × ♀C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo lí thuyết, nếu phép lai thuận là ♂Cây thân cao × ♀Cây thân thấp thì phép lai nào sau đây là phép lai nghịch?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Lai thuận nghịch: Phép lai trong đó lúc dùng dạng này làm bố, lúc lại dùng chính dạng ấy làm mẹ.

Phép lai thuận: ♂Cây thân cao × ♀Cây thân thấp

Phép lai nghịch: ♂Cây thân thấp ×♀ Cây thân cao.

Chọn C

Ý kiến của bạn