Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Theo lý thuyết, khi không xảy ra đột biến, đời con của phép

Theo lý thuyết, khi không xảy ra đột biến, đời con của phép

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo lý thuyết, khi không xảy ra đột biến, đời con của phép lai nào sau đây sẽ có nhiều loại kiểu gen nhất?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A- 3 5 kiểu gen

B – 7 x 7 x 3 kiểu gen

C- 10 x 10 x 3 = 300

D- 10 x 7 x 4 = 280

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn